Zakres obowiązków

1Samodzielny księgowy jest osobą odpowiadająca głównie za kompleksową obsługę księgową oraz wszelkie procesy i czynności finansowe w danym przedsiębiorstwie. Jego zakres obowiązków zależy od wielkości firmy, jej formy prawnej, specyfiki branży, w którym przedsiębiorstwo się obraca oraz od rodzaju jednostki organizacyjnej zatrudniającej księgowego. Wśród najczęściej spotykanych, podstawowych zadań samodzielnego księgowego znaleźć można:

 1. prowadzenie procedur księgowych i dokumentacji księgowej według obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości;
 2. zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 3. prowadzenie ewidencji rozrachunków;
 4. dekretacja i księgowanie dokumentów;
 5. przygotowywanie przelewów księgowych;
 6. prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji;
 7. księgowanie operacji gospodarczych;
 8. przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych;
 9. współpraca z instytucjami zewnętrznymi tj. ZUS, US, NBP, GUS;
 10. sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych na potrzeby zarządu;
 11. współpraca z innymi działami organizacji w zakresie księgowości;
 12. wycena aktywów i pasywów zgodnie z przyjętymi zasadami przedsiębiorstwa.

Comments: 0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *